O SZKOLE 

Rodzina jest naturalnym miejscem wzrastania dziecka, a rodzice jego pierwszymi wychowawcami. Szkoła ma wspomagać rodzinę w funkcji przekazywania wiedzy i jej działaniach wychowawczych, stąd potrzeba współpracy między szkołą i domem. Wartości i tradycje wynoszone przez dzieci w domu powinny znajdować w szkole potwierdzenie i wzmocnienie. Wtedy dziecko może swobodnie wzrastać i rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa. Do współczesnego człowieka nieustannie dociera wielka ilość różnorodnych informacji i doznań płynących z wielu źródeł, także tych przypadkowych. Dziecko w takiej sytuacji często jest bezbronne i bezkrytycznie przyjmuje sprzeczne komunikaty co wprowadza chaos w jego postrzeganie i rozumienie świata. Szkoła, na równi z domem rodzinnym, pomaga dziecku uporządkować ten obraz świata tak by był zgodny ze światem wartości. Szczególnie ważny jest szacunek dla prawdy. Szkoła może wydatnie wspomóc rodzinę na polu osobistego rozwoju dziecka poprzez stawianie wymagań zachęcających do kształtowania charakteru, przezwyciężania trudności, realizacji celów. Szkoła to także miejsce wielorakich spotkań. Jej rola jest istotna zwłaszcza w zdobywaniu przez uczniów doświadczeń związanych ze współpracą w grupie rówieśniczej oraz wchodzeniem w świat praw i obowiązków obywatelskich. Niezbędna wiedza o własnej, narodowej historii, literaturze i kulturze, o ojczystej przyrodzie pomaga budować zdrową postawę dumy z własnego kraju i chęć kultywowania w przyszłości jego tradycji. Rozwój młodego człowieka byłby niepełny bez uwzględnienia jego wymiaru duchowego. Tu także potrzeba wzorców i zachęty. Szczególnie zwracamy uwagę na indywidualne podejście do każdego ucznia, staramy się odkryć jego talenty i pomóc w ich rozwoju. Pomaga to budować zdrowe poczucie własnej wartości i odnaleźć własne miejsce w społeczności szkolnej. Życzliwość i zaufanie okazywane przez nauczycieli skutkuje tym samym ze strony uczniów, co daje podstawę do w pełni efektywnego procesu edukacyjnego i wychowawczego.