SZKOŁA PODSTAWOWA

Nauczamy w klasach: 0 (zerówka), I-III (nauczanie zintegrowane) oraz IV-VI. Kładziemy nacisk na osobisty rozwój ucznia i tworzenie prawidłowych relacji w grupie.

Realizujemy program obowiązujący zgodnie z podstawą programową MEN z zastosowaniem zindywidualizowanego systemu oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych tak, by rozwijać własne talenty dzieci i właściwą dla tego wieku naturalną ciekawość świata. Wśród metod pracy stosujemy także warsztaty tematyczne oraz projekty realizowane wspólnie w grupach roboczych. Nie „zadajemy“ do domu, ponieważ to szkoła ma wspomagać dom a nie obciążać dodatkowo rodziców. W klasach młodszych kładziemy nacisk na płynne czytanie i pisanie, chcemy aby nasi uczniowie zaprzyjaźnili się z książką co znacznie ułatwia dalsze etapy edukacji.

STATUT

ANKIETA NA TEMAT UCZNIA FORMAT PDF

ANKIETA NA TEMAT UCZNIA FORMAT DOCX

WNIOSEK O SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁA PDF

WNIOSEK O SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ DOCX

NIEZBĘDNIK MEN 2015/16
HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2016

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

                                                                                                   

      ZERÓWKA

ARKUSZ OBSERWACJI – ZERÓWKA
WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PDF
WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DOCX
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU PDF 
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU DOCX
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA SP

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE KLASY I-VI


SZKOLNE PROGRAMY NAUCZANIA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I-VI 2015/16

SPRAWDZIAN

INFORMATOR O SPRAWDZIANE SZÓSTOKLASISTY 2016

 

PODRĘCZNIKI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOLNY SPIS PROGRAMÓW DLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE KL IV FORMAT PDF
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE KL V FORMAT PDF
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE KL VI FORMAT PDF

PROGRAMY NAUCZANIA

KLASY 1-3

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
ANGIELSKI
RELIGIA
WF

KLASY 4-6

JEZYK POLSKI
MATEMATYKA
HISTORIA
MUZYKA
PLASTYKA
PRZYRODA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
ZAJĘCIA TECHNICZNE
JĘZYK ANGIELSKI
WF
RELIGIA