STRONA ARCHIWALNA

СЪВЕТВАНЕ

За много деца е трудно да се справят с нарастващите проблеми на ежедневието и това им отнема естествената радост от живота.Ние се стараем да помогнем  преди всичко на семейства на деца в училищна възраст и на самите ученици чрез подпомагане на развоя и ефективността на ученето:

-         Даваме съвети и правим психологични и педагогични консултации;

-         Правим психологични и педагогични диагнози на деца и младежи;

-         Подпомагаме обезпокоените родители от неадекватното поведение на  децата им;

-         Подкрепяме в трудни житейски ситуации;

-         Правим изследвания и издаваме заключения , които се изискват при подбор на ученици в извънучилищното обучение.
ДИАГНОЗИРАНЕ

 

Психологическата и педагогичната диагноза е основа за предприемане на нужната терапия за преодоляване на трудностите, които среща детето.Индивидуалната диагноза, която се поставя въз основа на резултати на изследвания, позволява да се разпознаят:

-причините за неуспехи в училище, причините при трудности във възпитанието, специфични трудности при учене  и на :оценка на готовността на  детето да тръгне на училище, отстраняване на нарушенията в поведението, елиминиране на дисхармонията в развитието.

ТЕРАПИЯ

Основната цел на различните терапевтични занятия е да помагат на родителите и техните деца да преодолеят трудностите в ученето, трудностите във възпитанието и последвалите от това нарушения.Терапията може да се провежда в зависимост от индивидуалните нужди или групово.Провеждаме  терапия за:

-         емоционални и психосоматични нарушения на деца в млада училищна възраст;

-         нарушения в математическото мислене ( за деца със специфични трудности в ученето);

-         нарушения на говора и в разбирането (за деца със специфични  трудности в ученето).

Провеждаме превъзпитателни занятия, занятия по метода за сенсорна интеграция, а също така и тренинг на интелектуалните способности на децата.

ПРОФИЛАКТИКА

Провеждаме следните семинари:

-         За родители на деца с АДХД;

-         За овладяване на агресията, предотвратяване на емоционални смущения;

-         За предотвратяване на пристрастявания, неприспособимост в обществото (на деца и младежи);

-         За справяне със стреса за деца и родители.

КОНСУЛТИРАНЕ

Провеждаме семейно консултиране в следните области:

-решаване на проблемите във възпитанието;

-решаване на конфликти в семейството;

-подпомагане развитието на деца и младежи;

- методи за ефективно учене;

-преодоляване на трудности при учене;

- разпознаване на особени способности;

- избор на специалност за образование  и професия.

КОНСУЛТИРАНЕ , ТЕЛ. 48 518 717 077

poradnia @ szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook