STRONA ARCHIWALNA

Основно училище

Учим в класове: о (предучилищна група ), 1-3 клас (интегрирано обучение) и 4-6 клас. Държим на индивидуалното развитие на ученика и на създаването на правилни отношения в групата.

Реализираме програма в съответствие със задължителната програма на Министерството на образованието за прилагане на индивидуална система за психо-педагогично въздействие така, че да се развиват индивидуалните таланти на децата и съответния за тази възраст интерес към света. Като метод на работа също така използваме тематични упражнения и проекти, реализирани заедно в работни групи.Не даваме домашни работи за вкъщи, тъй като именно училището трябва да помага на дома, а не да натоварва родителите допълнително. В началните класове наблягаме на гладкото четене и писане и искаме нашите ученици да се сприятелят с книгата, което в голяма степен улеснява по-нататъшното обучение.

Някои съображения са основа за бъдещи успехи.Стараем се да реализираме темите, свързани с природата, чрез програма, която базира на индивидуалния опит на детето.Затова правим чести екскурзии и занятия извън училище. Голям акцент поставяме върху артистичното образование, което създава на децата голямо удовлетворение.

СТАТУТ

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКТ УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

УЛИЩИЩЕН СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ НОМЕР 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НОМЕР 2

szkolapodstawowa @ szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook