STRONA ARCHIWALNA

ГИМНАЗИЯ

Учим в класове 1-3. Реализираме програма в съответствие със задължителната програма на Министерството на образованието. При това се стараем изключително да наблягаме на развитието на самостоятелно мислене на нашите ученици. Базираме тематичните семинари с оглед на индивидуалните интереси на децата. В проектните си дейности създаваме малки групи, така че учениците взаимно да се допълват.Това допринася за удовлетворяващи ефекти и едновременно с това на практика учениците се учат да работят заедно.

Освен лекции и семинари провеждаме занятия под формата на индивидуални срещи с учителите на принципа tutoring. В рамките на проектните дейности се провеждат групови и индивидуални занятия.СТАТУТ

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ НА ГИМНАЗИЯТА

УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГИМНАЗИЯТА

УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКТ УЧЕБНИЦИ ЗА ГИМНАЗИЯТА

УЛИЩИЩЕН СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ НОМЕР 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НОМЕР 2

gimnazjum @ szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook